Referencer

Projekt Kgs. Nytorv – København

Udgravning af kælder til normalhøjde 210 cm.
Pålægning af marmorklinker, med henblik på udnyttelse til erhverv p.t. showroom.

Baldersgade 51/ Nannasgade 24 – København

Totalrenovering af naturskifertag samt udskiftning af zinkspir og tagrender.
Renovering af facade samt forberedelse af loftsrum for udnyttelse til beboelse.

Lombardigade 7 / Keplersgade 22 – København

​Facaderenovering, nyt tag, partiel udskiftning af tagkonstruktion m.m. (pga. ægte hussvampe angreb).
Alle vinduer udskiftet. Kælder fugtsikret. 4 trappeopgange renoveret m.h.t. gulvbelægning, malerbehandling m.m.
​Diverse blikkenslager- og elarbejder ligeledes udført.

Nr. - Søgade – København

​Udskiftning af vinduer og døre. Renovering af sålbænke.
​Afrensning, reparation og udskiftning af mørtelfuger på facade.
​Overfladebehandling af facade.Reparation af brandkamme og skorstene.

Fredensvej/Jægersborg Allé – København

Udskiftning af alle døre/vinduer. Udskiftning af sålbænke.
Nedbrydning samt opmuring af 2 skorstene. Renovering af 2 spir.
Partiel udskiftning af rådangrebet tagkonstruktion. Udskiftning af tagbelægning.
Udfræsning samt udfugning af alle mørtelfuger på hele facaden mod gård og gade.

Storgade – Sorø

Totalrenovering samt omforandring fra kontorhus til kiropraktorhus, herunder:
Nedbrydning og reetablering af gipslofter, gulve i div. rum.
Etablering af toilet/badrum, køkken, røntgenrum, konsultationslokaler, mødelokaler, m.m.
Alt genetableret i den oprindelige gamle stil.
Renovering af facade mod gade. For denne blev vi tildelt en pris af Sorø Kommune.

Birkegade 8-10/ Egegade 7 – København

Facaderenovering mod gård, herunder påføring af indfarvet juramørtel, vandexbehandling af underfacade som foranstaltning mod opstigende fugt samt renovering af eksisterende vinduer.

Toldbodgade 67-69 – København

Renovering af tag, facader og vinduer mod gård og gade.​